ગુજરાતી

માં એકત્રફંડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકત્રફંડ1એકત્રફંડ2

એકત્રફંડ1

  • 1

    જાતજાતની રકમો એકત્ર થઈને બનતું ફંડ; 'કોન્સૉલિડેટેડ ફંડ'.

ગુજરાતી

માં એકત્રફંડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકત્રફંડ1એકત્રફંડ2

એકત્રફંડ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એક જગાએ; સાથે.

  • 2

    એકંદર.

મૂળ

सं.