એકત્રીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકત્રીસ

વિશેષણ

  • 1

    ત્રીસ વત્તા એક.

એકત્રીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકત્રીસ

પુંલિંગ

  • 1

    એકત્રીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૩૧'.