એકતાળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકતાળો

પુંલિંગ

  • 1

    મણના એકતાળીસ શેર થાય એવું માપ.