એકદંડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકદંડિયું

વિશેષણ

  • 1

    એકથંભું.

  • 2

    એકદંડા શ્વાસને લગતું.