એકબીજું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકબીજું

  • 1

    અન્યોયાવાચક સ૰ (કર્તા વિભક્તિમાં વપરાતું નથી.).