એકમતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકમતી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બધાનો સરખો મત હોવો તે; 'યુનૅનિમિટી'.