એકયાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકયાશી

  • 1

    ૮૧'.

મૂળ

सं. एकाशीति, प्रा. एकासीइ

એક્યાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક્યાશી

વિશેષણ

  • 1

    એંશી વત્તા એક.

મૂળ

सं. एकाशीति, प्रा. एकासीइ

એક્યાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક્યાશી

પુંલિંગ

  • 1

    એક્યાસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૧'.