એકવાક્યતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકવાક્યતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એકસરખાપણું; સમાનાર્થતા; એકવાક્ય હોવું કે થવું તે.