એકસેં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકસેં

વિશેષણ

  • 1

    '૧૦૦'.