એકસેરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકસેરું

વિશેષણ

  • 1

    એક સેરવાળું.

મૂળ

એક+સેર

એક્સૂરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક્સૂરું

વિશેષણ

  • 1

    એક-સમાન સૂરવાળું.

મૂળ

એક+સૂર