એકસો આઠ પેઢી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકસો આઠ પેઢી

  • 1

    બાપદાદાઓ; પૂર્વજો; વડવાઓ.