એકાગ્રચિત્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાગ્રચિત્ત

વિશેષણ

  • 1

    એકાગ્ર ચિત્તવાળું.