એકાત્મિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાત્મિક

વિશેષણ

  • 1

    પર્યાયિક; એકાત્મિક; 'આઇડેન્ટિકલ'.

  • 2

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    એકરૂપ; 'કોન્ગ્રુઅન્ટ'.