ગુજરાતી

માં એકાંતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકાંતર1એકાંતરું2એકાંતરે3

એકાંતર1

વિશેષણ

 • 1

  વચમાં એક આંતરો પડે એવું.

 • 2

  દર ત્રીજે દિવસે આવતું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં એકાંતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકાંતર1એકાંતરું2એકાંતરે3

એકાંતરું2

વિશેષણ

 • 1

  એકાંતર.

ગુજરાતી

માં એકાંતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકાંતર1એકાંતરું2એકાંતરે3

એકાંતરે3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એકને આંતરે; વચમાં એક મૂકી દઇને.

મૂળ

એક+આંતરો