એકાંતવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાંતવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    એક અમુક જ સાચું ને બીજું નહિ એવો આગ્રહ.