એકાસૂધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાસૂધ

અવ્યય

  • 1

    દરેકેદરેક; તમામ.