એકાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકાસી

  • 1

    ૮૧'.

મૂળ

सं. एकाशीति, प्रा. एकासीइ