એકીનજરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકીનજરે

અવ્યય

  • 1

    લગાતાર એક જ નજરે; ટગરટગર.