એક આંખે જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક આંખે જોવું

  • 1

    એક તરફી–પક્ષપાતી નજર હોવી.