એક આંખ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક આંખ થવી

  • 1

    આંખે આંખ મળવી; એકબીજાની નજર મળવી.