એક આંખ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક આંખ હોવી

  • 1

    એક તરફી–પક્ષપાતી નજર હોવી.