એક કલમે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક કલમે

  • 1

    એકઝપાટે; એકીસાથે.