એકે કોર કાચી ન રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકે કોર કાચી ન રહેવી

  • 1

    સુખદુઃખના-સારામાઠા બધા અનુભવ થઈ જવા.