એક ચંદાવો ચડે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક ચંદાવો ચડે એવું

  • 1

    ટપી જાય એવું; ચડિયાતું.