એક જ વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક જ વાત

  • 1

    ચોક્કસ નિર્ણય.