એક પગે ખડા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પગે ખડા રહેવું

  • 1

    (કામકાજ કે સેવામાં) તત્પર રહેવું.