એક પછી એક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક પછી એક

  • 1

    વારાફરતી; અનુક્રમે.