એક મૂઠીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક મૂઠીએ

  • 1

    એકસાથે; સામટું; સાથેલાગું.