એંચાએંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એંચાએંચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખેંચંખેંચા.

  • 2

    ફેંકંફેંકા (લખોટીઓની).

  • 3

    હુંસાતુંસી.