એટલા માટે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એટલા માટે

  • 1

    એ કારણસર; તેથી કરીને.