એટલું બધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એટલું બધું

વિશેષણ

  • 1

    (આગળ આવતા માપનું) ઘણું; પુષ્કળ (એટલું કે જે ઘણું કે ખૂબ છે એવું).