એઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠ

વિશેષણ

 • 1

  એઠું.

મૂળ

सं. उच्छिष्ट

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એઠવાડ.

એંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એંઠ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એઠ; એઠું.

 • 2

  એઠવાડ.

એંઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એંઠું

વિશેષણ

 • 1

  એઠું જમતાં વધેલું; ઉચ્છિષ્ટ.

 • 2

  ખાઈ પી કે અડીને બોટેલું કે બોટાય એવું.

 • 3

  એઠવાડથી ગંદું.

એંઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એંઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એઠું કે તેવું થાય એવું અન્ન.

એઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠું

વિશેષણ

 • 1

  જમતાં વધેલું; ઉચ્છિષ્ટ.

 • 2

  ખાઈ પી કે અડીને બોટેલું કે બોટાય એવું.

 • 3

  એઠવાડથી ગંદું.

એઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એઠું કે તેવું થાય એવું અન્ન.