એંઠવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એંઠવાડ

પુંલિંગ

  • 1

    એઠવાડ; થતો ગંદવાડ (એઠું વાસણ, છાંડણ વગેરે) (ચ.).

એઠવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠવાડ

પુંલિંગ

  • 1

    ખાવાપીવાથી થતો ગંદવાડ (એઠું વાસણ; છાંડણ વગેરે).

  • 2

    કચરોપૂંજો; મલિનતા.