એઠું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠું કરવું

  • 1

    ખાઈ કે પીને બોટવું.