એઠ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એઠ કાઢવો

  • 1

    એઠું જૂઠું લઈને બધું સાફ કરવું.

  • 2

    એઠાં વાસણ-કૂસણ માંજી કરીને પરવારવું.