એડીતળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એડીતળે

  • 1

    કબજામાં.