એણીકોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીકોર

અવ્યય

  • 1

    એ બાજુએ.