એણીકોરથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીકોરથી

  • 1

    એ તરફથી.