એણીકોરનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીકોરનું

  • 1

    તે બાજુનું.