ગુજરાતી

માં એણીપેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એણીપેર1એણીપેરે2

એણીપેર1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એ રીતે; એ પ્રમાણે.

ગુજરાતી

માં એણીપેરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એણીપેર1એણીપેરે2

એણીપેરે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એ રીતે; એ પ્રમાણે.