એણીપેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીપેર

અવ્યય

  • 1

    એ રીતે; એ પ્રમાણે.

એણીપેરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીપેરે

અવ્યય

  • 1

    એ રીતે; એ પ્રમાણે.