એણીપાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીપાથી

  • 1

    એ તરફથી.