એણીપાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીપાનું

  • 1

    તે બાજુનું.