એણીમગનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એણીમગનું

  • 1

    તે બાજુનું.