એથીસ્તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એથીસ્તો

અવ્યય

  • 1

    એથી જ તો; એથી જ કરીને.