ગુજરાતી

માં એધાણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એધાણી1એંધાણી2

એધાણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (ઓળખવા માટેનું) એધાણ; સંજ્ઞા; નિશાની; ચિહ્ન.

મૂળ

सं. अभिज्ञान, प्रा. अहिणाण

ગુજરાતી

માં એધાણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એધાણી1એંધાણી2

એંધાણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એંધાણ; (ઓળખવા માટેનું)એધાણ; સંજ્ઞા; નિશાની; ચિહ્ન.