એધાણી કહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એધાણી કહેવી

  • 1

    ઓળખી કે યાદ આવી શકે તે માટે નિશાની કહેવી; ચિહ્ન જણાવવું.