એધાણી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એધાણી મૂકવી

  • 1

    ઓળખાણનું ચિહ્ન કરવું કે તે સારુ કાંઈક વસ્તુ મૂકવી.