એધાણી માગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એધાણી માગવી

  • 1

    ઓળખાણ માટે નિશાન આપવા કહેવું-પૂછવું.