એધાણી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એધાણી લેવી

  • 1

    ઓળખાણ માટે નિશાન આપવા કહેવું-પૂછવું.