એનાથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એનાથી

  • 1

    સ૰ 'એ'નું અનુક્રમે ત્રીજી વિભક્તિનું રૂપ.